Jag kan erbjuda tjänster såväl privat som till företag:

 • Par och familjesamtal
 • Medarbetarutveckling för företag
 • Hantera ensamhet
 • Utveckla självkänsla och självförtroende
 • Tala inför grupp/scenskräck
 • Ångest/oro
 • Depressioner
 • Stress och utbrändhet
 • Fobier
 • Rädslor
 • Hantering av destruktiva beteenden
 • Kriser
KBT handlar om att lära in nya tankar för att kunna skapa nya beteenden
IMG_8356